top of page
Festival DanseRom foto Thor Brødreskift_206.jpg

Ø
 av Berit Einemo Frøysland og komponist Guoste Tamulynaite .

Ø er eit tverrkunstnarisk prosjekt som speidar etter konkrete møtepunkt mellom dans, musikk og tekst. Det er eit15 minuttars verk med Guoste Tamulynaite som komponist og utøvar og Berit Einemo Frøysland som koreograf og dansar. Verket hadde premiere på festivalen Danserom i Bergen 24. og 25. mars 2023, ein festival som jobbar for mangfald og økt mottakeligheit for samtidsuttrykket.

Ø er den 28. bokstaven i alfabetet
Ø er ei startgrop
Ø er ein sirkel med eit snitt
Ø er ein avbroten syklus
Ø var O og E

Eit underfundig møte mellom dansar Berit Einemo Frøysland og musikar og komponist Guoste Tamulynaite. Frå poetiske innslag om ømme drønn, årstider, juliansk kalender, talet 28, kvitkløver, ein fingerbøl i sølv - til intens lytting, øving og prøving. Bokstaven Ø er metafor, lyd, form og stemningsskapar i eit stykke der musikk og dans finn saman og er avhengige av kvarandre for å eksistere.

Dans og koreografi: Berit Einemo Frøysland
Komposisjon og musikalsk framføring: Guoste Tamulynaite
Kostyme: Zofia Jakubiec
Foto: Thor Brødreskift

Støttet av Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune Kunstnarstipend og Kulturrådet komposisjon og produksjon av musikk. Takk til Bergen Dansesenter og WRAP for bruk av studio.

Premiere: 25. mars 2023, Festival DanseRom, Bergen

Festival DanseRom foto Thor Brødreskift_201.jpg
Festival DanseRom foto Thor Brødreskift_201.jpg

Guoste og Berit si tidslinje for kunstnariske interesser kryssast på eit punkt der me deler ein djup trong til å gå i djupna i relasjon musikk-dans. Korleis kan me vere saman på openberre og vage måtar? Arbeidet var prosessorientert med fokus på å lære av kvarandre sine uttrykksformar. 

IMG_0148.JPG

Ø kan sjåast på som ein avbroten syklus, ein sirkel med eit snitt, brot, kutt i seg. Kva skjer når det føreseielege blir ustabilt? I dette arbeidet synes me det er spanande å sjå på augneblinken frå å skape ein modell, eit kriterium, eit bilete, ein figur for så å kople frå, mislukkast og opphøyra.

LOOPS - SIRKLAR - SYKLUSAR

IMG_0148.JPG

Språkhistorisk sett har Ø ei gong i tida vore O og E som vart slått saman – me ser på dette som ein metafor for musikar-dansar relasjonen vår, som me ynskjer skal opplevast som at berre gir meining saman på scena. Me slår oss saman og blitt til ei uttrykksform.

Steamboat Willie vart brukt som inspirasjon for bevegelse 

Ø fungerar òg som stemningsskapar. Dikta skal romme ei lita verd som publikum kan kvile i, seile litt av gårde frå, assosiere og få eit nytt blikk på. Desse dikta var ein del av prosessen og nokre av dei vart ein del av den lydlege komposisjonen. 

Ø-DIKT

Kva er

Ø er den 28. bokstaven i alfabetet

Ø er ei startgrop for dans-musikk-poesi

Ø er ein sirkel med eit snitt

Ø er ein avbroten syklus

Ø var O og E

 

Scrabble

Ø

Øm

Øve

Glør

Drønn

Skjørt

Mønster

Frisøren

Døgnrytme

Førarsetet

 

Dei fire årstidene

Snø, bjørk, kvitkløver og løv. Lauv. For ei møa. Glør?

 

Fakta

Ø er den 28. bokstaven i alfabetet.

Ein gjennomsnittleg menstruasjonssyklus varar 28 dagar.

Ein solsyklus varar 28 julianske år. Den julianske kalendaren er forløparen til den gregorianske me brukar i dag. Juliansk etter Julius Cæsar.

 

Overhøyrd

«Løvstakken. I think that is my favorite one. Løvstakken. L-… (teiknar i lufta) L-Ø-V-S-T-A-K-K-E-N»

 

Ordsmak

Ømme drønn øydelegg døyvande sømn

Fingerbølen i sølv med sør-sønnavind fønvind

Glødande, oppløysande

Døgnrytme, kløyvd

Øve, prøve, forstørre, størst

Idømt kvitkløver og bjørnebær

Kløktige, gjøglande forsøk.

bottom of page