top of page

BLAFF

Foto: Thor Brødreskift 

Blaff skal bli ei danseførestilling og handlar om det forgjengelege ved våre korte liv.  Eg vil gå tilbake i historia og sjå nærare på dei små skjebnane, dei som ikkje har nokre store heltehistoriar etter seg. Kanskje er alt som er att ein setning, nokre fakta i eit arkiv. Med dans som medium vil eg seie noko om det underfortalte og at me som menneske har, i stadig aukande grad, eit ynskje om å legge frå oss spor og ha makt over eige ettermæle. Kva er eit menneskespor, kva vil det seie å halde fast og gi slipp?

 

Blaff er eit sjelemaraton, ei legende om upåfallande menneske. Det handlar om blitsaktige menneskeskjebnar med knappe spor og ettermæle, inspirert av husmannsslekter. Tre dansarar utøver koreografi med ein felles arbeidsrytme og plutselege brå impulsar og avvik. Dei tek pause når lyset går i svart og ei stemme les korte forteljingar, noveller, om merkverdige hendingar. Dette prosjektet set søkjelyset på det brutale og det skjøre i ettermæle og korleis manuelt arbeid og handverk knyt saman og skil generasjonar. Til grunn for dette prosjektet ligg ein fascinasjon for alt levd og svunne. Prosjektet handlar om tid, død og arbeid med hendene som noko intergenerasjonelt, som noko som både knyt oss saman og skil oss som menneske.

Medverkande: 

Initiativtakar, ansvarleg og koreografi: Berit Einemo Frøysland 

Dansarar: Karen Eide Bøen, Synne Erichsen, tredje dansar

Musikk: Øyvind Hegg-Lunde 

Lys: Randiane Aalberg Sandboe 

Kostyme: Zofia Jakubiec 

Stemme-innlesing: Reidun Melvær Berge 

Dramaturgi/dramaturgiske innspel: Ingrid Askvik

Produsent: 7Mil/Ingrid Saltvik Faanes

Ko-produsentar: Teaterfestivalen i Fjaler, PreForm AS, BiT Teatergarasjen, Proscen, SPRANG, Lærdal Kulturhus, 

Støtta av: Norsk kulturfond (fri scenekunst prosjektstøtte - dans), Fond for lyd og bilde, Bergen Kommune, FFUK

20230502_091421.jpg

Bilder frå Ål Bygdearkiv og Hallingdal Museum

20230511_165820.jpg

(Om aura: )

«Et særegent spinn av rom og tid: En unik tilsynekomst av noe fjernt, så nært det enn kan vere».

Walter Benjamin, «Kunstverket i tidsalderen for dets tekniske reproduserbarhet»

METODAR: 

Etterlikne

Førestille seg

Bli trekt mot noko - vemod? 

Stein som materiale 

Fast - Flytande (Støypt - vind)

20230509_143230.jpg

 

«Inntrykket av gammelmodighet kan bare oppstå der det på en viss måte berører det aller mest aktuelle. Fordi begynnelsen på moderne byggekunst ligger i passasjene, så innebærer det gammelmodige inntrykket de gir på nåtidens mennesker nøyaktig like mye som når en far virker anikvert for sin sønn»

Walter Benjamin. «Passasjeverket. Mote»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis en har karakter, så har en også en opplevelse som stadig vender tilbake»

                                                                                                                     Friedrich Nietzsche

«Visk ut alle spor!»

Brecht, Lesebuch für Stadtbewohner

 

«Det å holde fast er i dag for de få»

«Erfaring og armod.» Walter Benjamin

 

                 

 

Det hører med til menneskesinnets eiendommeligheter … at hver samtid til tross for så mye selvopptatthet i hvert enkelt individ likevel generelt ikke er misunnelig på framtiden.»

                                                                                                                      Hermann Lotze

20230511_142442.jpg
20230509_141806.jpg
bottom of page